O meni...

Upoznajte me!

O meni...

Upoznajte me!

Moje ime je Lara Pilepić i Vaša sam online logopedica.

Kroz osobno iskustvo rada u privatnim i javnim institucijama uočila sam kako je put do logopedskog savjeta često zbunjujuć, težak i neizravan.

Odlučila sam pokrenuti web platformu na kojoj ćete moći, iz udobnosti svoga doma, dobiti stručan i znanstveno utemeljen logopedski savjet, a koji će Vam biti nit vodilja na daljnjem rehabilitacijskom putu.

Pitajlogopeda.hr donosi besplatan, pristupačan i individualno kreiran logopedski savjet svakome kome je on potreban.